سه‌شنبه 29 بهمن‌ماه سال 1387 ساعت 10:37

- جهان تک ساختاری -


استاد محمد علی طاهری


اصل وحدت ساختاری

جهان هستی یک ساختار بیشتر ندارد و همهی اجزای آن از شعور و هوشمندی آفریده شده است. مطالب زیر نشان خواهد داد که:
 

ماده و انرژی در میدان شعوری شکل گرفته و بدون وجود چنین میدانی، هیچ گونه انرژیای نمیتواند وجود داشته باشد. (ماده خود انرژی متراکم است) لذا جهان هستی یک ساختار بیشتر ندارد و آن چه را که انسان به عنوان ابعاد میشناسد، (مانند فضای سه بعدی و زمان) همگی در این میدان شعوری است که معنا پیدا میکنند و در این میدان شکل گرفته و ایجاد شدهاند.


شبکه‌ی شعور کیهانی

اکنون این شعور و هوشمندی را از نقطهی نظر تئوری بررسی نموده و به همین منظور بحثی به نام "سکه‌ی وجودی" را مطرح مینماییم، تا در خلال این بحث بتوانیم هوشمندی حاکم بر جهان هستی را اثبات کنیم: وجود هر چیزی را درعالم هستی، مانند سکهای در نظر میگیریم که دو رو دارد: "واقعیت وجودی" و "حقیقت وجودی".

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo