چهارشنبه 15 مهر‌ماه سال 1388 ساعت 12:42

<iframe src="http://www.webzist.com/tools/text2js/index.php?do=showform"  

frameborder="1" width="450px" height="250px"></iframe   > 

 

 

زوال وکمال 

برگ درانتهای زوال می افتد 

ومیوه درانتهای کمال بنگرچگونه می افتی! 

چون برگی زردیاسیبی سرخ!  

 

رازمرداب

عظمت رنجی که مرداب میبرددرزیبائی نیلوفری که درآن میرویدقابل درک است 

آنچه میخواهند 

اینهامیخواهندرسایه‌ی شمشیرهایشان بایستیم،زخمهایمان رابپوشانیم،خودرابزک کنیم،فکرسفرازسربدرکنیم،دربارانی که نمیباردخیس شویم وبا بغض هائی که درگلوداریم درجشنشان پایکوبی کنیم وشادباشیم 

 

مفهوم حقوق بشر

وقتی بوزینه مدعی عقل است ونگهبانی گوشت به گربه سپرده میشودوخربه قضاوت مینشیند

حقوق بشر

مفهومی است به بلندی داربرفرازدماوند 

  امکان درک حقیقت بوسیله‌ی نادان

به انگاره‌ی من عبورشتردوکوهان ازسوراخ سوزن

امکان پذیرترازدرک وپذیرش حقیقت بوسیله‌ی نادان است 

 

تامل وتوقف درداوری

هیچکس نبایددرتقبیح آنچه که آن رانمیپسنددشتاب ورزد.زیراچه بساآن موضوع حاوی تاویل وتفسیری مکتوم ومستوروناشناخته براوباشد.

آن گل سرخ است توخونش مخوان

مست عشق است اوتومجنونش مخوان  

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo